صفحات پاپ آپ

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مجموعه خطای مودم - ســــــایـــنــا
سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مجموعه خطای مودم - ســــــایـــنــا
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قالب های وبلاگ آمادهدایرکتوری وبلاگ های ایرانیانپارسی بلاگپرشین یاهو

تبلیغات

: سـاینا:: 84/10/9:: 9:50 عصر

600 - اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود.

601 - راه انداز Port بی اعتبار می باشد.

602 - Port هم اکنون باز است،  کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمایید.

603 - بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است.

604 - اطلاعات نادرستی مشخص شده است .

605 - نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .

606 - Port متصل نمی شود .

607 - ثبت وقایع بی اعتبار می باشد .

608 - مودم پیدا نمی شود.

609 - نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .

610 - بافر غیر معتبر است. 

611 - راهیاب در دسترس نیست .

612 - راهیاب اختصاص داده نشده .

613 - فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است . 

614 - سرریزی بافر .

615 - Port پیدا نشده است .

616 - یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .

617 -Port هم اکنون قطع می باشد .

618 - Port باز نمی شود.

619 - Port قطع می باشد .

620 - هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .

621 - نمی توان فایل دفتر تلفن را باز کرد .

622 - نمی توان فایل دفتر تلفن را بارگذاری کرد .

623 - نمی توان ورودی دفتر تلفن را پیدا کرد .

624 - نمی توان روی فایل دفتر تلفن نوشت .

625 - اطلاعات غیر معتبر در دفتر تلفن مشاهده می شود .

626 - رشته را نمی توان بارگذاری کرد .

627 - کلید را نمی توان پیدا کرد .

628 - Port قطع شده .

629 - ارتباط شما از کامپیوتری که شماره گیری کرده اید قطع شد.

630 - کامپیوتر هیچ پاسخی را از مودم دریافت نمی کند.

631 - Port توسط کاربر قطع شد .

632 - اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .

633 - مودم برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است .

634 - نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .

635 - خطای ناشناخته  .

636 - دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .

637 - رشته  نمی تواند تغییر یابد . 

638 - زمان درخواست به پایان رسیده است .

639 - شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .

640 -خطای NetBIOS  .

641 -سرور نمی تواند منابع NetBIOS را اختصاص دهد .

642 - یکی از اسامی NetBIOS هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت شده  .

643 -Network adaptor درسرور با شکست مواجه شد .

644 - شما popus شبکه را دریافت نخواهید کرد .

645 - Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است. (توضیح بیشتر )

646 - حساب در این موقع روز اجازه ورود ندارد .

647 - حساب قطع می باشد .

648 - اعتبار کلمه عبور تمام شده است .

649 - حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد .

650 - سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .

651 - مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است .

652 - پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .

653 -  ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .

654 - یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .

655 - ماکرو در قسمت فایل INF مشاهده نمی شود .

656 . ماکرو  در فایل INF  شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .

657 - فایل INF دستگاه نمی تواند باز شود .

658 - اسم دستگاه در فایل INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .

659 - فایل INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

660 - فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .

661 - فایل INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

662 - تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .

663 - فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

664 - نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .

665 - Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.

666 - مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .

667 - فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .

668 - اتصال از بین رفته است .

669 - پارامتر به کار برده شده در فایل INI رسانه بی اعتبار می باشد .

670 - نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI رسانه بخواند .

671 - نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI رسانه بخواند .

672 - نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI رسانه بخواند .

673 - نمی تواند کاربر را از روی فایل INI رسانه بخواند .

674 - نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل INI رسانه بخواند .

675 - نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل INI رسانه بخواند .

676 - خط اشغال می باشد .

677 - شخص به جای مودم پاسخ می دهد .

678 - پاسخی وجود ندارد . 

679 - نمی تواند عامل را پیدا نماید .

680 - خط تلفن وصل نیست .

681 - یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .

682 - Writing section name با مشکل روبرو شده است .

683 - Writing device type با مشکل روبرو شده است .

writing device name -684 با مشکل روبرو می باشد .

685 - Writing maxconnectbps با مشکل روبرو شده است .

686 - Writing maxcarrierBPSبا مشکل روبرو شده است .

687 - Writing usage با مشکل روبرو شده است .

688 - Writing default off با مشکل روبرو شده است .

689 - Reading default off با مشکل روبرو شده است .

690 - فایل INI خالی ست .

691 - دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد .

692 - سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .

693 - Binary macro با مشکل روبرو شده است -

694 - خطای DCB یافت نشد .

695 - ماشین های گفتگو آماده نیستند .

696 - راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو شده است .

697 - Partial response looping با مشکل روبرو شده است .

698 - پاسخ نام کلیدی در فایل INF  دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .

699 - پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .

700 - فرمان متصل به فایل INF  دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .

701 - دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .

702 - پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .

703 - در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .

704 - شماره اشتباه callback .

705 - مشکل invalid auth state .

706 - Invalid auth state با مشکل روبرو شده است .

707 - علامت خطایاب . x. 25

708 - اعتبار حساب تمام شده است .

709 - تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .

710 - در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.

711 - Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید

712 - درگاه Biplex در حال اجرا می باشد. چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .

713 - مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .

714 - کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .

715 - به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .

716 - پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .

717 - آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

718 - مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .

719 - PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .

720 - پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .

721 - همتای PPP پاسخ نمی دهد .

722 - بسته PPP بی اعتبار می باشد .

723 - شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .

724 - پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .

725 - IPX نمی تواند روی درگاه dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .

726 - پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .

727 - نمی توان به فایل TCPCFG  DLL دست یافت .

728 - نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .

729 - SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .

730 - ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .


موضوعات یادداشتدانستنی های کامپیوتر440786:کل بازدید
26:بازدید امروز
حضور و غیاب

یــــاهـو

درباره خودم
مجموعه خطای مودم - ســــــایـــنــا
سـاینا
هیچ ستاره ای در آسمان تنهایی من نیست . اینجا همه جایش تاریک و سیاه است ...
لوگوی خودم
مجموعه خطای مودم - ســــــایـــنــا
لوگوی دوستان


لینکدونی

مریم حیدرزاده
فروغ فرخزاد
حسین پناهی
حمید مصدق
سهراب سپهری
سیمین بهبهانی
احمد شاملو
فریدون مشیری
مهدی اخوان ثالث
نیما یوشیج
یغما گلرویی

آرشیو موضوعی
قالب مناسب برای وبلاگ
مجموعه خطای مودم
متن زیبا
خواهی نشوی رسوا
امام رضا(ع)
پیدایش نوروز
درد دل
تولدم مبارک؟!!!
روزهای مهم
عکس های خفن
اجتماعی
جستجوی وبلاگ من
:جستجو

با سرعتی بی‏نظیر و باورنکردنی
متن یادداشت‏ها و پیام‏ها را بکاوید!

اشتراک
 
سفارش تبلیغ
صبا ویژن